Jednostki organizacyjne

KATEDRA HISTORII ARCHITEKTURY I KONSERWACJI ZABYTKÓW A-1

31-002 Kraków, ul. Kanonicza 1
Sekretariat: pok. 107
Tel. (+48) 12 628 24 08
Fax (+48) 12 421 87 22
Adres e-mail: a-1@pk.edu.pl
Strona WWW: a-1.pk.edu.pl
Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch. Jolanta Sroczyńska, prof. PK
Zastępca Kierownika Katedry: dr inż. arch. Zbigniew Wikłacz, prof. PK
Sekretariat:  mgr Katarzyna Limanówka-Doktor

KATEDRA ARCHITEKTURY MIEJSC PRACY, SPORTU I USŁUG A-2

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Sekretariat: pok. 3
Tel. (+48) 12 628 24 20, 628 24 72
Tel/fax (+48) 12 423 35 11
Adres e-mail: a-2@pk.edu.pl
Strona WWW: a2.arch.pk.edu.pl
Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK
Zastępca Kierownika Katedry: dr inż. arch. Anna Porębska
Sekretariat:  mgr Izabela Płaczek

KATEDRA  KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO A-3

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1
Sekretariat: pok. 2.18
Tel. (+48) 12 628 24 33
Tel/fax (+48) 12 628 20 22
Adres e-mail: a-3@pk.edu.pl
Strona WWW: kksm.pk.edu.pl
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk
Zastępca Kierownika Katedry: dr inż. arch. Elżbieta Kusińska
Sekretariat: mgr inż. arch. Zofia Dudek
Pracownik techniczny w Laboratorium Przekształceń Środowiska Mieszkaniowego: mgr inż. arch. Przemysław Pałka

KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO A-4

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1
Sekretariat: pok. 22
Tel. (+48) 12 628 24 59
Adres e-mail: a-4@pk.edu.pl
Strona WWW: http://a4.pk.edu.pl
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc
Zastępca Kierownika Katedry: dr inż. arch. Łukasz Wesołowski
Sekretariat: mgr inż. arch. Wioletta Kozłowska

KATEDRA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO I RURALISTYCZNEGO A-5

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Sekretariat: pok. 105
Tel. (+48) 12 628 24 66
Tel/fax (+48) 12 628 20 50
Adres e-mail: a-5@pk.edu.pl
Strona WWW: a5.pk.edu.pl
Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK
Zastępca Kierownika Katedry: dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK
Sekretariat: mgr Aneta Nowacka

KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO A-6

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Sekretariat: pok. 101
Tel. (+48) 12 628 24 20
Adres e-mail: a-6@pk.edu.pl
Strona WWW: kpa.arch.pk.edu.pl
Kierownik Katedry:  prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski
Zastępca Kierownika Katedry: dr inż. arch. Przemysław Bigaj
Sekretariat: mgr inż. Joanna Piszczek

KATEDRA RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY A-7

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1
Sekretariat: pok. 3.21
Tel. (+48) 12 628 24 38
Tel/fax (+48) 12 637 24 36
Adres e-mail: a-7@pk.edu.pl
Strona WWW: a7.arch.pk.edu.pl
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. arch.  Maria Jolanta Żychowska
Sekretariat: Renata Fatyga, Jerzy Janas

KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU A-8

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Sekretariat: pok. 8
Tel. (+48) 12 628 24 69
Tel/fax (+48) 12 628 20 61
Adres e-mail: a-8@pk.edu.pl
Strona WWW: architektura-krajobrazu.pk.edu.pl
Kierownik Katedry:  prof. dr hab. inż. arch.  Agata Zachariasz
Sekretariat: mgr Dorota Ciesielska-Melnyczuk, mgr inż. Agnieszka Zbrzeźniak

KATEDRA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY STRUKTUR MIEJSKICH A-9

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1
Sekretariat: pok. 1.17
Tel. (+48) 12 628 24 30
Adres e-mail: a-9@pk.edu.pl
Strona WWW: kuiasm.pk.edu.pl
Kierownik Katedry: dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK
Zastępca Kierownika Katedry:  dr hab. inż. arch.  Wojciech Korbel, prof. PK
Sekretariat: mgr Tomasz Ostachowicz

KATEDRA GEOMETRII WYKREŚLNEJ I TECHNOLOGII CYFROWYCH A-10

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Sekretariat: pok. 38
Tel. (+48) 12 628 29 95
Tel/fax (+48) 12 628 20 59
Adres e-mail: a-10@pk.edu.pl
Strona WWW: geometria.pk.edu.pl
Kierownik Katedry: dr hab. Krystyna Romaniak, prof. PK
Zastępca Kierownika Katedry: dr hab. inż. arch. Anna Kulig
Sekretariat: Magdalena Bień

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top