Rada Naukowa Wydziału

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU :

 

 1.  dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK – Przewodnicząca Rady Naukowej    
 2.  prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
 3.  prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
 4.  prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
 5.  prof.dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk
 6.  prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski
 7.  prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc
 8.  prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
 9. prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak
 10.  prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski
 11.  prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura
 12.  prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
 13. dr hab. inż. arch. Anna Bojęś-Białasik, prof. PK
 14. dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK
 15. dr hab. inż. arch. Piotr Burak-Gajewski, prof. PK
 16. dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK
 17. dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK
 18. dr hab. inż. arch. Jacek Czechowicz, prof. PK
 19. dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec prof. PK
 20. dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
 21. dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK
 22. dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK
 23. dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK
 24. dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK
 25. dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK
 26. dr hab. inż. arch. Anna Kulig
 27. dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK
 28. dr hab. inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz, prof. PK
 29. dr hab. inż. arch. Beata Makowska, prof. PK
 30. dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz-Zahorski, prof. PK
 31. dr hab. inż. ach. Kinga Racoń-Leja, prof. PK
 32. dr hab. Krystyna Romaniak, prof. PK
 33. dr hab. inż. arch. Jolanta Sroczyńska, prof. PK
 34. dr hab. Klaudia Stala, prof. PK
 35. dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, prof. PK
 36. dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK
 37. dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska, prof. PK
 38. dr hab. inż. arch. Agnieszka Ozimek

 

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU z głosem doradczym:

 

 1. prof.dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
 2. prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
 3. prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
 4. prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
 5. prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
 6. prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
 7. prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
 8. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska
 9. prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
 10. prof. dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek, prof. PK
 11. dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK
 12. dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański, prof. PK

 

 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 12-10-2021