Kolegium Wydziału Architektury

Skład kolegium wydziału architektury

Dziekan

dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK

Prodziekani

prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk

prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski

dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK

dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel

Kierownicy Katedr

Kierownik A-1: dr hab. inż. arch. Jolanta Sroczyńska, prof. PK

Kierownik A-2: dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK

Kierownik A-3: prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk

Kierownik A-4: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc

Kierownik A-5: dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

Kierownik A-6: prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski

Kierownik A-7: prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska

Kierownik A-8: prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

Kierownik A-9: dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK

Kierownik A-10: dr hab. Krystyna Romaniak, prof. PK

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak

dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, prof. PK

dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. arch. Przemysław Bigaj

dr inż. arch. Daniel Ogrodnik

dr inż. arch. Lukas Olma

dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Małgorzata Rekuć

mgr Aneta Nowacka

Przedstawiciel studentów

st. Melania Zajączek

Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. arch. Dominika Poluk

Członkowie kolegium wydziału z głosem doradczym

Przedstawiciel ZZ „Solidarność”:

dr inż. arch.. Elżbieta Waszczyszyn, prof. PK

 

Przedstawiciel administracji WA

mgr Elżbieta Ostachowicz

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego PK

dr inż. arch. Farid Nassery


dr inż. arch. Maciej Skaza

data publikacji: 18-11-2022    edycja: 03-01-2023
EnglishPolish