Kolegium Wydziału Architektury

Uchwały kolegium

KWA 17.04.2024

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 17.04.2024 r. podjęło następujące uchwałyNr 1/d/04/2024 w sprawie zaopiniowania warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w roku akademickim 2025/26.Nr 2/d/04/2024 w sprawie ustalenia programu…

KWA 20.03.2024

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 20.03.2024 r. podjęło następujące uchwałyNr 1/o/03/2024 w sprawie zatrudnienia mgr inż. arch. Klaudii Oleksy na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony od dnia 01.04.2024…

KWA 17.05.2023

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 17.05.2023 r. podjęło następujące uchwały: nr 1/b/05/2023 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej dla dr. inż. arch. Juliana Franty. nr 1/o/05/2023 w sprawie przedłużenia zatrudnienia…

KWA 19.04.2023

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 19.04.2023 r. podjęło następujące uchwały: nr 1/org/04/2023 w sprawie zaopiniowania Regulaminu przyznawania nagrody dla pracowników Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej za wysoko punktowane publikacje naukowe. Regulamin nr 2/org/04/2023 w sprawie zaopiniowania składu Komisji Egzaminu Kierunkowego. nr 3/o/04/2023 w sprawie zatrudnienia na umowę o…

KWA 15.03.2023

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 15.03.2023 r. podjęło następujące uchwały: nr 1/f/03/2023 w sprawie zatwierdzenia wysokości narzutów kosztów pośrednich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej od marca 2023 r. do grudnia 2024 r. nr 2/b/03/2023 w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa…

KWA 15.02.2023

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 15.02.2023 r. podjęło następujące uchwały: nr 1/b/02/2023 w sprawie zaopiniowania zmiany regulaminu przyznawania Nagrody Dyplom Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej za najlepszą pracę dyplomową, magisterską i inżynierską. Regulamin konkursu nr 2a/b/02/2023 w sprawie przyjęcia Misji Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Misja…

KWA 16.11.2022

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 16.11.2022 r. podjęło następujące uchwały: nr 1/o/11/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę w wyniku postępowania konkursowego dr. inż. arch. Jakuba Turbasy na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych od 01.12.2022 do 30.09.2023 r. w Katedrze Architektury…

KWA 18.01.2023

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 18.01.2023 r. podjęło następujące uchwały: nr 1/b/01/2023 w sprawie zaopiniowania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane. nr 2/b/01/2023 w sprawie zaopiniowania listy pracowników Wydziału Architektury wyróżniających się ze względu na osiągnięcia naukowe w ramach kolejnej edycji programu…

KWA 19.10.2022

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 19.10.2022 r. podjęło następujące uchwały: nr 1/b/10/2022 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagrody dla pracowników Wydziału Architektury za Wysoko Punktowane publikacje Naukowe. nr 2/b/10/2022 w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej dla nauczycieli Akademickich nr 3/b/10/2022 w sprawie powołania…

KWA 21.09.2022

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 21.09.2022 r. podjęło następujące uchwały: nr 1/org/09/2022 w sprawie poparcia kandydatury w sprawie powołania dr. hab. szt. inż. arch. Marcina Barańskiego, prof. PK na stanowisko zastępcy Kierownika Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A 07) na okres od 1.10.2022…

KWA 6.07.2022

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 6.07.2022 r. podjęło następujące uchwały: nr 2/d/07/2022 w sprawie zatwierdzenia listy kursów fakultatywnych oferowanych w roku akademickim 2022/2023 w ramach realizacji programu studiów na kierunkach Architektura. Lista przedmiotów fakultatywnych nr 3/d/07/2022 w sprawie zatwierdzenia listy przedmiotów wybieralnych oferowanych…

KWA 15.06.2022

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 15.06.2022 r. podjęło następujące uchwały: Nr 1/b/06/2022 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu o nagrodę Dyplom Roku za najlepszą pracę dyplomową, magisterską i inżynierską Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Nr 2/b/06/2022 w sprawie powołania Komisji ds. Promocji Wydziału Architektury Nr 1/o/06/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę …

KWA 19.01.2022

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 19.01.2022 r. podjęło następujące uchwały: Nr 1/b/01/2022 w sprawie zaopiniowania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane przyznawane przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego Nr 2/b/01/2022 w sprawie zaopiniowania listy pracowników Wydziału architektury wyróżniających się ze względu na osiągnięcia naukowe, w ramach kolejnej edycji…

Pokaż wszystkie

SKŁAD KOLEGIUM WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

Dziekan

prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak

Prodziekan

Kierownicy Katedr

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Przedstawiciel studentów

Przedstawiciel doktorantów

CZŁONKOWIE KOLEGIUM WYDZIAŁU Z GŁOSEM DORADCZYM

Przedstawiciel ZZ „Solidarność”:

dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn, prof. PK

Przedstawiciel Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki

dr inż. arch. Maciej Skaza

Przedstawiciel Administracji WA

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego PK

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top