Akredytacje

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej jest uczelnią posiadającą pełne prawa akademickie: ma uprawnienia do przeprowadzania w ramach dyscypliny naukowej Architektura i Urbanistyka przewodów doktorskich, przewodów i postępowań habilitacyjnych oraz postępowań w procedurze do tytułu naukowego. Wydział prowadzi Studia I Stopnia – inżynierskie; Studia II Stopnia – magisterskie; Studia III Stopnia – doktoranckie oraz Studia Podyplomowe.

Kierunek studiów pod nazwą Architektura realizowany jest obecnie od roku akademickiego 2012/2013 zgodnie z programem merytorycznym, identycznym z (dla) kierunku prowadzonego w poprzednim okresie pod nazwą Architektura i Urbanistyka, posiadającym akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, Komisji Akredytacyjnej RIBA (Royal Institute of British Architects – prestiżowej, renomowanej organizacji o uznanym statusie międzynarodowym, akredytującej wyższe uczelnie architektoniczne). WA PK posiada tę akredytację od 1999 roku jako jedyny w Polsce w uznaniu wysokiej jakości kształcenia, a także aktualną ewaluację UE dla tego kierunku studiów od 2012 roku.

Kierunek studiów Architektura i Urbanistyka prowadzony na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uznany został za najlepszy kierunek studiów w Polsce w roku 2012. Jako jedyny spośród kierunków Architektura i Urbanistyka znalazł się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego obejmującej 25 najlepszych kierunków studiów w całej Polsce i uzyskał na okres 3 lat dotację projakościową.

Od 2012 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w Aneksie V Dyrektywy, wpisane są dyplomy z zakresu architektury Politechniki Krakowskiej w połączeniu z licencją Izby Architektów RP – oznacza to, że absolwenci Wydziału Architektury PK uzyskali uznanie kwalifikacji na obszarze Unii Europejskiej.

Kierunek studiów Architektura Krajobrazu jako jedyny w Polsce, prowadzony na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uzyskał 9 stycznia 2010 r. 5-letnią akredytację European Federation for Landscape Architecture (EFLA) ważną dla następujących rodzajów kształcenia – studia jednolite magisterskie, studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia magisterskie.

Akredytacje:

  1. Royal Institute of British Architects (RIBA) od 2000 roku; (Komisja RIBA wizytowała WA PK: 1999 (wizytacja wstępna); wizytacje akredytacyjne: 2000; 2005; 2010; 2012; 2013-2017, 2017-2022; ostatnia akredytacja od 2022-2027 r.;
  2. Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych – od 2002 roku; w kolejnych akredytacjach do 2017 r.; ostatnio od 2017-2023 r.
  3. Państwowej Komisji Akredytacyjnej – od 2006 roku; ostatnio od 2010-2023;
  4. Polskiej Komisji Akredytacyjnej – od roku 2013 do 2018; Raport samooceny dla PKA kierunek Architektura 2019. Raport samooceny dla PKA kierunek Architektura Krajobrazu 2019.
  5. Akredytacja kierunku studiów architektura krajobrazu od 2010-2015 przez European Federation for Landscape Architecture (EFLA) ważną dla następujących rodzajów kształcenia – studia jednolite magisterskie, studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia magisterskie.
  6. Akredytacja kierunku studiów architektura krajobrazu przez International Federation of Landscape Architects Europe (na lata 2022-2027).
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top