Dziekanat

DZIEKANAT

STUDENCI

Aktualności

Stypendium Ministra 23/24

Osoby zainteresowane Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/24 mogą zasięgnąć więcej informacji na stronie uczelni. Więcej...

Kierunek Architektura Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej jest jedynym w Polsce, który kształci studentów na Wydziale Architektury, stąd jego wyjątkowy charakter, łączący podejście przyrodnicze, techniczne i artystyczne. Więcej informacji na podstronie tutaj.

Atutem studiów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej jest szczególnie szeroka oferta współpracy w ramach umów bilateralnych (dwustronnych), umożliwiająca studentom I i II stopnia zrealizowanie części studiów w uczelniach zagranicą, głównie poza Europą. Poza korzyściami dydaktycznymi, wynikającymi z doświadczenia innych systemów kształcenia architektonicznego, studia w uczelniach partnerskich są szansą na poszerzenie horyzontów, nawiązanie międzynarodowych kontaktów i wszechstronny rozwój osobisty. Te międzynarodowe doświadczenia przyczyniają się do lepszego rozumienia innych kultur i sposobów kształtowania budynków i miast, i są cennym elementem wykształcenia architektonicznego.

Z uwagi na zróżnicowanie oferty, ale i jej ograniczenia, warto już na początku studiów zapoznać się z możliwościami wyjazdowymi i ważnymi terminami oraz odpowiednio zaplanować swoje działania. Zainteresowane osoby zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, organizowanym na przełomie listopada i grudnia każdego roku. Termin spotkania będzie podany na stronie WAPK i w Wirtualnym Dziekanacie.

data publikacji: 17-10-2022    edycja: 27-11-2023
EnglishPolish