Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – Karolina Warzocha

Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 8 września 2023 r. (piątek) o godz. 12:00 w formie zdalnej na platformie MS. TEAMS odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. Karoliny Warzochy

„Architektura sal prób w szkołach muzycznych oraz jej wpływ na akustykę wnętrz”

PROMOTOR:
dr hab. inż. arch. Andrzej Kłosak, prof. PK

RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – PAN, Kuryłowicz & Associates
prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski – Politechnika Gdańska

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie w formie zdalnej proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium.

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki
Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk