KWA 15.03.2023

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 15.03.2023 r. podjęło następujące uchwały:

nr 1/f/03/2023 w sprawie zatwierdzenia wysokości narzutów kosztów pośrednich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej od marca 2023 r. do grudnia 2024 r.

nr 2/b/03/2023 w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

nr 3/b/03/2023 w sprawie zaopiniowania programu studiów podyplomowych „User Experience & User Interface Design – Projektowanie doświadczeń i interfejsu produktu” prowadzonych przez Katedrę Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK. Załącznik

nr 4/d/03/2023 w sprawie zaopiniowania zmian w Przepisach szczegółowych do Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – dotyczących trybu uzyskiwania dyplomów ukończenia  inżynierskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunku architektura w języku polskim i w języku angielskim, obowiązujących od roku akademickiego 2023/2024. Załącznik

nr 6/d/03/2023 w sprawie zaopiniowania planowanych zmian w uchwale rekrutacyjnej dotyczącej kierunku: architektura krajobrazu; studia stacjonarne (w języku polskim i w języku angielskim), studia niestacjonarne (w języku polskim). Załącznik