KWA 15.06.2022

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 15.06.2022 r. podjęło następujące uchwały:

Nr 1/b/06/2022 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu o nagrodę Dyplom Roku za najlepszą pracę dyplomową, magisterską i inżynierską Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Nr 2/b/06/2022 w sprawie powołania Komisji ds. Promocji Wydziału Architektury

Nr 1/o/06/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę  prof. dr inż. arch. Ewy Stachury  na stanowisku profesora  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony  od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego A-3 ( przedłużenie)

Nr 2/o/06/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. arch. Agnieszki Żabickiej na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu  na czas określony  od 01.10.2022 do 12.07.2023 r w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego A-3  (przedłużenie)

Nr 3/o/06/2022 w sprawie  Zmiany stanowiska z adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych dla dr inż. arch. Stanisława Jurczakiewicza od 01.07.2022 zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Budowlanego A-4

Nr 4/o/06/2022 w sprawie  zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. arch. Barbary Bajor na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze 1/4 etatu na czas określony od 01.10.2022  do 30.09.2023 r w Katedrze Rysunku Malarstwa i Rzeźby A-7 (przedłużenie)

Nr 5/o/06/2022 w sprawie  zatrudnienia na umowę o mgr inż. arch. Dominika Dousy na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 01.10.2022  do 30.09.2023 r w Katedrze Rysunku Malarstwa i Rzeźby A-7 (przedłużenie)

Nr 6/o/06/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę mgr  inż. arch. Grzegorza Schnotale na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu  na czas nieokreślony  od 01.07.2022  r w Katedrze Rysunku Malarstwa i Rzeźby A-7 (przedłużenie)

nr 7/o/06/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. arch. inż. arch. Doroty Wantuch-Matli na stanowisku adiunkta  w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w wymiarze ½  etatu  na czas określony od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r w Katedrze Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9

Nr 8/o/06/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. arch. Piotra Pikulskiego na stanowisku adiunkta  w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony od 04.09.2022 r. w Katedrze Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych A-10 (przedłużenie)