KWA 16.11.2022

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 16.11.2022 r. podjęło następujące uchwały:

nr 1/o/11/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę w wyniku postępowania konkursowego dr. inż. arch. Jakuba Turbasy na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych od 01.12.2022 do 30.09.2023 r. w Katedrze Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług A-2.

nr 1/f/11/2022 w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego na rok 2023.