KWA 18.01.2023

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 18.01.2023 r. podjęło następujące uchwały:

nr 1/b/01/2023 w sprawie zaopiniowania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane.

nr 2/b/01/2023 w sprawie zaopiniowania listy pracowników Wydziału Architektury wyróżniających się ze względu na osiągnięcia naukowe w ramach kolejnej edycji programu „LIDER”.

nr 1/o/01/2023 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na umowę o pracę oraz zmiany stanowiska z asystenta w grupie pracowników badawczo–dydaktycznych na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. inż. arch. Krzysztofa Barnasia, w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony od 1.03.2023 r., w Katedrze Architektury i Urbanistyki Struktur Miejskich A-9 WA PK.

nr 2/o/01/2023 w sprawie zmiany stanowiska w ramach obecnego zatrudnienia ze stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo–dydaktycznych dr. inż. arch. Grzegorza Schnotale, od 1.03.2023 r., w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby A-7 WA PK.

nr 3/o/01/2023 w sprawie zmiany stanowiska w ramach obecnego zatrudnienia ze stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo–dydaktycznych dr inż. arch. Marcina Gierbienisa, od 1.02.2023 r., w Katedrze Projektowania Architektonicznego A-6 WA PK.

nr 4/o/01/2023 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. inż. arch. Marcelego Łasochy, w wymiarze ½ etatu na czas określony od 1.02.2023 r. do 31.01.2024 r., w Katedrze Planowania Przestrzennego Projektowania  Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5 WA PK.