KWA 19.10.2022

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 19.10.2022 r. podjęło następujące uchwały:

nr 1/b/10/2022 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagrody dla pracowników Wydziału Architektury za Wysoko Punktowane publikacje Naukowe.

nr 2/b/10/2022 w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej dla nauczycieli Akademickich

nr 3/b/10/2022 w sprawie powołania Komisji ds. Promocji Wydziału Architektury

nr 1/o/10/2022 w sprawie zmiany stanowiska dr inż. arch. Agnieszki Ciepieli ze stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych od 01.11.2022 r. w Katedrze Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5 WA PK.