RNWA 09.11.2022

Nr 1/org/11/2022 w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. odwołania od uchwały Rady Naukowej Wydziału Architektury nr 2/rk/09/2022 w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego  dr inż. arch. Joannie Bach-Głowińskiej

Nr 2/org/11/2022 w sprawie powołanie nowego członka Komisji ds. przewodów doktorskich w zakresie Architektury Krajobrazu K-4

Nr 3/org/11/2022 w sprawie zaopiniowania wniosków o Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.