RNWA 11.01.2023

Rada Naukowa Wydziału Architektury  na posiedzeniu w dniu 11.01.2023 podjęła następujące  uchwały:

Nr 1/b/01/2023 w sprawie zasad ustalania listy rankingowej pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych WA PK na podstawie efektywności publikacyjnej w ramach programu „TOP 20%” załącznik nr 1

Nr 1/rk/01/2023 w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Maksymilianowi Szpytowi