RNWA 12.04.2023

Rada Naukowa Wydziału Architektury  na posiedzeniu w dniu 12.04.2023 podjęła następujące  uchwały:

Nr 1/n/04/2023 w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego kandydatki : Inny Abramiuk

Nr 1/rk/04/2023 w sprawie Powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Magdaleny Woźniczki    

Nr 2/rk/04/2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch. Magdalenie Woźniczce   

Nr 3/rk/04/2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK mgr inż. arch. Magdaleny Woźniczki   

Nr 4/rk/04/2023 w sprawie powołania promotora pracy doktorskiej mgr inż. arch. Michała Żyły   

Nr 5/rk/04/2023 w sprawie Powołania promotora pracy doktorskiej mgr inż. arch. Karoliny Ptasińskiej – Gucik   

Nr 6/rk/04/2023 w sprawie Powołania promotora pracy doktorskiej mgr inż. arch. Beaty Skalskiej – Cimer   

Nr 7/rk/04/2023 w sprawie Powołania promotora  pomocniczego w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch. Wojciecha Dulińskiego   

Nr 8/rk/04/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Kingi Wolińskiej oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich.   

Nr 9/rk/04/2023 w sprawie Powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Macieja Jagielaka oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich.    

Nr 10/rk/04/2023 w sprawie Powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Kamila Hojarczyka oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich  

Nr 11/rk/04/2023 w sprawie Powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Karoliny Warzochy oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich  

Nr 12.1/rk/04/2023 w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. arch. Marcie Pieczarze   Nr 12.2/rk/04/2023 w sprawie powołania  komisji habilitacyjnej w postepowaniu o nadanie stopnia dr habilitowanego dr inż. arch. Marcie Pieczarze

Nr 12.2/rk/04/2023 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. arch. Marcie Pieczarze   Nr 12.2/rk/04/2023