RNWA 14.06.2023

Rada Naukowa Wydziału Architektury  na posiedzeniu w dniu 14.06.2023 podjęła następujące  uchwały:

Nr 1/b/06/2023 w sprawie  zaopiniowania zasad ustalania listy rankingowej pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych WA PK na podstawie efektywności publikacyjnej w ramach programu „TOP 20%

Nr 2/b/06/2023 w sprawie zaopiniowania regulaminu dodatkowego wynagradzania dla wyróżniających się pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych   

Nr 1/rk/06/2023 w sprawie wyrażenie zgody na przeprowadzenie przedmiotowego postepowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. arch. Tomaszowi Tomaszkowi

Nr 4/rk/06/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Bożeny Boby-Dygi oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich

Nr 5/rk/06/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Anny Pączek oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich

Nr 6/rk/06/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Sebastana Kiesiewicza oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich  

Nr 7/rk/06/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Michała Ciuły oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich

Nr 8/rk/06/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Wojciecha Dulińskiego oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich

Nr 9/rk/06/2023 w sprawie  powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Krzysztofa Fornagiela oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich

Nr 10/rk/06/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Anny Szewczyk-Świątek oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich  

Nr 11/rk/06/2023 w sprawie powołania promotora pracy doktorskiej mgr inż. arch. Mai Antoniny Zastawnik-Perkosz

Nr 12/rk/06/2023 w sprawie powołania promotora pomocniczego pracy doktorskiej mgr inż. arch. Aleksandry Rogulskie