BARTOSZ DENDURA JEDNYM Z 40 NAJWYBITNIEJSZYCH ARCHITEKTÓW PONIŻEJ 40 ROKU ŻYCIA

Pracownik WA PK dr inż. arch. Bartosz Dendura laureatem nagrody Europe 40 Under 40® na lata 2022-2023. Jest to nagroda dla czterdziestu wschodzących gwiazd europejskiej architektury poniżej 40 roku życia.

Nagroda przyznawana przez European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies oraz The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design. Wśród ocenianych przez Jury projektów znalazły się nagradzane już wcześniej realizacje autorstwa dr. Dendury takie jak „D13 – dom drewniany” zrealizowany na terenach krakowskiej Olszy, czy „G7-dom feniksa” powstały na Woli Justowskiej. Jury doceniło tez projekt nadbudowy kamienicy przy ul. Gertrudy 3.

Dr inż. arch. Bartosz Dendura jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Studiował także na University of Tennessee (College of Architecture and Design). Po odbyciu praktyki zawodowej w Wielkiej Brytanii i Finlandii, rozpoczął działalność architektoniczną w Polsce. Od 2010 r. prowadzi grupę projektową i badawczą Studio4SPACE, łączącą działania z zakresu urbanistyki, architektury, projektowania krajobrazu po projekty wnętrz i mebli. Od 2017 r. pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie czynnie uczestniczy w projektach grantowych i badaniach poświęconych rozwiązaniom proekologicznym oraz projektowaniu zrównoważonemu. Praca doktorska Bartosza Dendury pt. „Architektura poolimpijska – architektura obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej, realizowanych na potrzeby igrzysk w kontekście idei dziedzictwa olimpijskiego”, którą obronił na PK w 2017 r., otrzymała główną nagrodę Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Pełna lista zwycięzców nagrody 40 under 40 architecture and design award na stronie: The Chicago Athenaeum.