DYPLOM ROKU WA 2023 DYPLOMY INŻYNIERSKIE

Prezentujemy wyniki konkursu Dyplom Roku Wydziału Architektury 2023 w kategorii dyplomy inżynierskie oraz relację z wręczenie dyplomów, które odbyło się 17 maja o godzinie 10:30 w kuluarach parteru budynku WA przy ul. Podchorążych 1.

NOMINACJE

Kategoria – Architektura i Urbanistyka

 1. Julia Maraj, „Ośrodek Medytacji i Zdrowia Psychicznego, zlokalizowana w północnej części Islandii”, promotor: Damian Poklewski-Koziełł
 2. Wiktoria Dziubek, „Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Krakowie”, promotor: Patrycja Haupt, promotor pomocniczy: Piotr Broniewicz
 3. Sofiia Skarzhenko, „Centrum edukacyjne przy ul. Balickiej w Krakowie”, promotor: Mateusz Gyurkovich
 4. Barbara Winkler, „Spoiwo: Centrum dialogu międzypokoleniowego przy ulicy Strzeleckiej w Krakowie, promotor: Bartosz Dendura
 5. Dominika Niewęgłowska, „Biblioteka jutra – Mediateka jako centrum edukacyjno-kulturowe”, promotor: Lukas Olma
 6. Sylwia Gochowska, „Młodzieżowy Dom Kultury w Wieliczce”, promotor: Marta Fąfara
 7. Grzegorz Wrona, „Mobilna kompozycja przestrzenna – pawilony wystawowe Jaguar”, promotor: Julian Franta, promotor: pom. M. Twardowski
 8. Łucja Głód, „Centrum Młodzieży w zespole akademików przy ulicy Lindego w Krakowie”, promotor: Kinga Racoń-Leja
 9. Izabella Janusz, „Centrum mody i designu” plomba w historycznej tkance miasta, promotor: Bartosz Dendura.

Kategoria – Projektowanie konserwatorskie

 1. Natalia Jaświn, „Samowystarczalny, biofiliczny zespół mieszkaniowy, rewaloryzacja wraz z adaptacją Dawnego Młynu Lelitów w Bieńczycach w Krakowie”, promotor: Elżbieta Waszczyszyn
 2. Kamila Pająk, “Osada Loret. Forum dyskusji między sacrum a profanum. Konserwacja i zabezpieczenie ruin kościoła Matki Bożej Loretańskiej w otoczeniu stawów Loretańskich w Chodlu”, promotor: Barbara Zin
 3. Adam Wicha, „Kwadraciok. Powidok brutalizmu”, promotor: Barbara Zin

Kategoria – Planowanie przestrzenne

 1. Hanna Kaspiarovich, „Koncepcja zagospodarowania terenu wzdłuż Dłubni w Krakowie. Fragment na zakończeniu Alei Róż w Nowej Hucie”, promotor: Piotr Langer

Kategoria – Architektura Krajobrazu

 1. Justyna Adamczyk, „Projekt zagospodarowania terenu wokół osiedla przy ulicy Młyńskiej w Krakowie”, promotor: Wojciech Rymsza-Mazur
 2. Paulina Morawska, „Zielona tkanka przy ulicy Lubicz w Krakowie. Projekt parku kieszonkowego w dawnych ogrodach Freegego”, promotor: Anna Staniewska
 3. Marta Szar, „Otwórzmy zamknięte. Projekt integracji ogrodów działowych z przestrzenią miasta na przykładzie ROD Grzegórzki”, promotor: Urszula Forczek-Brataniec
 4. Tomasz Jaróg, „Rewitalizacja terenu wokół Wydziału Mechanicznego PK”, promotor: Katarzyna Hodor

Kategoria – Nagroda Specjalna

 1. Kaja Bartula, „Dom w krajobrazie. Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Włosań”, promotor: Anna Mielnik
 2. Krystian Żbik, „Dom w krajobrazie. Projekt budynku jednorodzinnego w miejscowości Włosań”, promotor Przemysław Bigaj
 3. Katarzyna Kurbanly, „Dom w krajobrazie”, promotor: Marek Początko
 4. Wiktoria Maluty, „Hotel dla psów i kotów w Wiedniu”, promotor: Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, promotor pomocniczy: Miłosz Kowalski
 5. Sylwia Gochowska, „Młodzieżowy Dom Kultury w Wieliczce”, promotor: Marta Fąfara
 6. Gabriela Latocha, „Młodzieżowy Dom Kultury w Wieliczce”, promotor: Paweł Żuk
 7. Adam Wicha, „Kwadraciok. Powidok brutalizmu”, promotor: Barbara Zin
 8. Natalia Jaświn, „Samowystarczalny, biofiliczny zespół mieszkaniowy, rewaloryzacja wraz z adaptacją Dawnego Młynu Lelitów w Bieńczycach w Krakowie”, promotor: Elżbieta Waszczyszyn

fot. Jan Zych

NAGRODY: 

GRAND PRIX

NAGRODA W KATEGORII ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Izabella Janusz

CENTRUM MODY I DESIGNU

promotor: dr inż. arch. Bartosz Dendura 

NAGRODA W KATEGORII PROJEKTOWANIE KONSERWATORSKIE

Kamila Pająk

OSADA LORET. FORUM DYSKUSJI POMIĘDZY SACRUM I PROFANUM. KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE RUIN KOŚCIOŁA MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ W OTOCZENIU STAWÓW LORETAŃSKICH W CHODLU

promotor: dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK 

NAGRODA W KATEGORII ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Marta Szar

OTWÓRZMY ZAMKNIĘTE. PROJEKT INTEGRACJI OGRODÓW DZIAŁKOWYCH Z PRZESTRZENIĄ MIASTA NA PRZYKŁADZIE ROD GRZEGÓRZKI

promotor: dr hab inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK

WYRÓŻNIENIA W KATEGORII NAGRODA SPECJALNA

Kaja Bartula

DOM W KRAJOBRAZIE. PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W MIEJSCOWOŚCI WŁOSAŃ

promotor: dr inż. arch. Anna Mielnik, prof. PK

oraz

Sylwia Gochowska

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W WIELICZCE

promotor: dr inż. arch. Marta Fąfara