Forum Ekonomiczne w Karpaczu

W dniach 13-15 września w Krynicy-Zdroju odbyła się konferencja “Krynica Forum 2023”.

W ostatnim dniu Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbyły się debaty z udziałem rektora i ekspertów PK: dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak, Prof. PK, dra Grzegorza Gancarzewicz z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, a także dyrektora Centrum Transferu Technologii dr. inż. Jacka Kasz. Rektor PK prof. Andrzej Szarata wystąpił w panelu dotyczącym odbudowy i przyszłości ukraińskich miast, zniszczonych w trakcie działań wojennych.

Uczestniczką panelu „Akcja Rewitalizacja – wpływ nowych projektów na obszary zdegradowane” będzie dziekan Wydziału Architektury PK dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, zajmująca się zagadnieniami dotyczącymi kształtowania współczesnych obiektów muzealnych, teatralnych i kultury. Założycielka Kozień Architekci. Autorka projektów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. Aby rewitalizacja była skuteczna, powinna obejmować nie tylko przestrzenie publiczne, ale przede wszystkim działania społeczne: wzmocnienie więzi sąsiedzkich i kapitału społecznego, poprawę bezpieczeństwa, przeciwdziałanie suburbanizacji oraz ożywienie lokalnej gospodarki. W ostatnich latach samorządy przeprowadziły wiele udanych procesów rewitalizacyjnych, dzięki czemu obszary zdegradowane odzyskały blask i stały się reprezentatywnymi częściami miast. Które z dotychczas zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych mogą być pozytywnym przykładem dla kolejnych takich działań?

Bardzo ciekawym przykładem rewitalizacji jest katowicki Nikiszowiec. Cała zabytkowa dzielnica została zrewitalizowana w wyniku inicjatywy jej mieszkańców, w wyniku porozumienia, współprojektowania i współudziału. Wydaje się, że właśnie współudział społeczeństwa w projektowaniu i dyskusji nad metodami i sposobem rewitalizacji jest kluczem dla jej powodzenia – zauważa dziekan Wydziału Architektury PK prof. Magdalena Kozień-Woźniak.

W mojej opinii, rewitalizacja obszarów zdegradowanych powinna opierać się na trzech filarach. Pierwszy filar to budowanie dobrych wizji, prezentowanie mieszkańcom wizji odnowy takiego obszaru. Tu potrzebujemy profesjonalistów, ale też współudziału, współuczestniczenia w procesach projektowych. Bardzo ważnym aspektem jest również aktywizacja mieszkańców w takim procesie. Trzeci element to edukacja mieszkańców i tworzenie kadr, zarówno administracyjnych, jak i społecznych dla procesów projektowych – mówi architektka z PK.

W dyskusję z udziałem prof. Magdaleny Kozień-Woźniak włączą się również: prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, doradca Zarządu Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych “Polfa” S.A. Wojciech Wróblewski, prezes Zarządu Fundacji Projekt PL Adam Zych i poseł na Sejm RP Adam Gawęda.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie PK: Ostatni dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu – debaty z udziałem rektora i pracowników PK

Pani_Dziekan_1
Pani_Dziekan_2