Kierunek Architektura na WA PK z akredytacją Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych

Z dumą informujemy, że kierunek studiów prowadzony przez Wydział Architektury – architektura – otrzymał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.