NASI DOKTORZY LAURETAMI KONKURSU

W dniu 22 listopada br. w Warszawie rozstrzygnięto kolejną edycję Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa. Na konkurs, w tym roku wpłynęło łącznie 69 prac. Komisja konkursowa stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy.

W gronie laureatów konkursu w tym roku znalazły się dwie prace doktorskie, obronione na naszym Wydziale:

  • Praca doktorska dr inż. arch. Agaty Korzeniowskiej pt. „Rola i znaczenie tradycji miejsca w rozwoju przestrzennym wsi na przykładzie Zamagurza Spiskiego”, której promotorem była dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura

oraz

  • Praca doktorska dr inż. arch. Natalii Stojak pt. „Zabudowa wielorodzinna ul. Franciszka Smolki na Lwowskim Przedmieściu w Przemyślu. Zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne”, której promotorem była Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, a promotorem pomocniczym dr inż. arch. Małgorzata Hryniewicz.

Obie prace otrzymały wyróżnienia w konkursie.