Pierwsze miejsce dla Wydziału w rankingu studiów technicznych

Wydział Architektury został uhonorowany pierwszym miejscem w prestiżowym rankingu studiów technicznych na rok 2023. Ranking, opracowany przez renomowane Wydawnictwo Edukacyjne „Perspektywy”, uwzględniał szereg kryteriów oceny, takich jak jakość nauczania, prestiż wydziału, potencjał naukowy oraz sukcesy absolwentów. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej od lat jest znany z doskonałej jakości kształcenia przyszłych architektów.

Ranking: https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/architektura

University ranking

Dyplom