PRACOWNICY WA PK WYRÓŻNIENI W KONKURSIE NA PROJEKT JUBILEUSZOWEGO BUDYNKU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

We wrześniu poznaliśmy wyniki współorganizowanego przez krakowski oddział SARP konkursu na projekt budynku, który powstać ma z okazji stulecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wyróżnienie, jak czytamy w uzasadnieniu decyzji, przyznano:

za konsekwentne i atrakcyjne rozwiązania kształtujące zarówno przestrzeń północno-wschodniego narożnika działki uczelni, jak i sam budynek. Projekt wyróżnia „Budynek jubileuszowy” jako wyróżniające się funkcjonalnie i architektonicznie nowe centrum całego kampusu. Sąd Konkursowy uznał za wartościowe nieszablonowe potraktowanie ogólnodostępnej przestrzeni łączącej poszczególne elementy strefy dydaktycznej obiektu. Przenikające się, zarówno w poszczególnych poziomach, jak i w pionie hole, tworzą fascynującą drogę, która stanowi nie tylko dojście do konkretnych sal, ale jest swoistym forum Uczelni — miejscem spotkań, pracy indywidualnej i rekreacji dla studentów.

Z opisu autorskiego:

Aby pobudzić ciekawość, ułatwić współpracę i stworzyć “kreatywny szum”, wokół którego studenci będą chcieli przebywać, projektujemy budynek dążący w kierunku przejrzystości, widoczności i wzajemnych powiązań. Co to znaczy? Widoczność do i z laboratoriów, przestrzeni współpracy i środowisk sal wykładowych sprawia, że te wysoce wyspecjalizowane programy stają się miejscem, które zachęcają studentów do odkrywania. Chociaż sam kontakt wzrokowy jest działaniem pasywnym, może wzbudzać nowe zainteresowania, pomysły i wspierać środowisko, w którym może rozwijać się interdyscyplinarna współpraca. Podkreśla to i wykorzystuje energię z grupowego uczenia się opartego na projektach, które studenci mogą znaleźć tylko w osobistym środowisku kampusowym.

Budynek miękko wpisuje się w proporcje istniejącej tkanki miejskiej łącząc dwie skale – uniwersytetu i miasta. Od strony północnej sąsiaduje z niskimi magazynami i zabudową mieszkaniową w dalszej perspektywie, rosnąc kaskadowo aż do wysokości budynków uniwersyteckich od strony południowej. Każdy kolejny stopień stanowi odrębny ogród, krajobraz nauki, interakcji i dzielenia się pomysłami. Podobnie we wnętrzu budynku, gdzie przecinające budynek atria otwierają osie widokowe, łączą i wspierają interaktywność między różnymi grupami studentów. Działanie to pozwala na zmianę sposobu uczenia   zachęcając do nieformalnej, wychodzącej poza schematy, wymiany pomysłów. Projektowane przez nas kaskadowe tarasy i atria stają się społecznym inkubatorem nauki.

Skład Autorski:

Skład naszego zespołu :
Bartosz Dendura – Studio4SPACE
Magdalena Mróz – ENTROPIC
Geoffrey Eberle – ENTROPIC
Katarzyna Dendura – Studio4SPACE
Dionysios Kakoulis – ENTROPIC
Martyna Mądry – Studio4SPACE
Katarzyna Obara – Studio4SPACE
Lukas Olma – Studio4SPACE
Sylwia Chudzik – Studio4SPACE

konsultacja konstruktorska:
Michal Kucharski