WYKŁAD PROFESORA WIZYTUJĄCEGO VLADIMÍRA ŠLAPETY

Katedra Projektowania Architektonicznego A-6 Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej ma zaszczyt zaprosić na wykład profesora Vladimíra Šlapety pt. „Bohuslav Fuchs (1895-1972) – architect from Brno”, który odbędzie się 2 czerwca 2023 o godz. 9:30 w auli budynku „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24.

Wykład odbędzie się po angielsku w ramach pobytu Vladimíra Šlapety jako profesora wizytującego na Wydziale Architektury PK.

Po wykładzie zapraszamy na dyskusję z udziałem dr hab. inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak, prof. PK, dziekan Wydziału Architektury PK

2 czerwca 2023 o godz. 9:30

„Bohuslav Fuchs (1895-1972) – architect from Brno”

Vladimír Šlapeta urodził się w 1947 r. w rodzinie architekta Lubomíra Šlapety, ucznia Hansa Scharouna. Po ukończeniu studiów architektonicznych na Politechnice Czeskiej w Pradze w 1972 r. rozpoczął pracę jako architekt w Ostrawie. W latach 1973-1991 był kierownikiem działu architektury Narodowego Muzeum Techniki w Pradze. W latach 1991-1997 był dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Czeskiej w Pradze, a następnie do 2000 r. prorektorem tejże. W latach 2006-2010 był dziekanem Wydziału Architektury Politechniki w Brnie. W 2021 roku SARP przyznał profesorowi medal Bene Merentibus, który otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla szeroko pojętej architektury polskiej. Jest autorem szeregu ważnych publikacji o architekturze modernistycznej i czeskim funkcjonaliźmie.

Plakat