Wernisaż wystawy końcowej projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” 

Zespół projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” ma zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy, który odbędzie się w Galerii Gil PK przy ul. Warszawskiej 24, 28 lutego 2024 roku o godz. 17.00.


Wystawa – prócz prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w ogólnopolskim konkursie studenckim pt. „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” i katalogu pokonkursowego – obejmie plansze przedstawiające modelowe koncepcje „10+1 Hrubieszowskich domów i ogrodów z klimatem” opracowane przez zespoły projektowe łączące dydaktyków i studentów kierunków architektura i architektura krajobrazu WAPK oraz rozwinięcie projektu konkursowego autorstwa laureata I nagrody – absolwenta WAPK Mateusza Bindy oraz nagrodzonej wyróżnieniem – studentki architektury krajobrazu Małgorzaty Pięciorak, a także zapowiedź trzech monografii naukowych stanowiących efekt publikacyjny projektu.

Jednym z elementów działania “Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” w projekcie „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 było, oprócz publikacji wyników badań w monografiach naukowych (aktualnie w druku), opracowanie modelowych koncepcji współczesnych domów i ogrodów inspirowanych lokalną tradycją i jednocześnie przy tym ekologicznych. Na to zadanie składał się ogólnopolski konkurs studencki oraz wspólny wysiłek zespołów projektowych łączący dydaktyków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz ich studentów. Otwierana 28 lutego wystawa w Galerii Gil podsumowuje wyniki obu tych przedsięwzięć. 

Część zatytułowana „10+1 Hrubieszowskich domów i ogrodów z klimatem” prezentuje projekty, które zostały przygotowane przez zespoły łączące dydaktyków i studentów kierunków architektura i architektura krajobrazu WAPK. Uzupełnieniem jest rozwinięcie projektu konkursowego autorstwa laureata I nagrody – absolwenta WAPK Mateusza Bindy oraz nagrodzonej wyróżnieniem – studentki architektury krajobrazu Małgorzaty Pięciorak. Kolejne projekty zostały nazwane godłami-imionami, których pierwsze litery składają się na nazwę miasta “Hrubieszów” (10 liter = 10 + 1 projektów). W koncepcjach tych każdy zespół na swój sposób podjął się interpretacji hrubieszowkiej tradycji i jednocześnie zatroszczył się zaproponowanie rozwiązań proklimatycznych w zakresie architektury i projektu ogrodu. 

Ogólnopolski Konkurs Studencki „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” został zorganizowany wiosną 2023 roku przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Do Konkursu zaproszono studentów architektury, architektury krajobrazu i kierunków pokrewnych. Zadaniem konkursowym było kompleksowe zagospodarowanie działki siedliskowej w ramach spójnej koncepcji łączącej dom z ogrodem – osadzonej w krajobrazie Hrubieszowa – przyjaznej dla środowiska i klimatu, wpisującej się w tożsamość kulturową miejsca, wykorzystującej rozwiązania oparte na przyrodzie i lokalnych tradycjach architektonicznych, budowlanych i ogrodowych, a także współczesne eko-technologie.

Do udziału w konkursie zakwalifikowało się 19 interdyscyplinarnych zespołów projektowych. Prace konkursowe twórczo interpretowały tradycję miejsca nawiązując do archetypicznych form i detali domów hrubieszowskich oraz kompozycji i roślinności tutejszych ogrodów. W wielu projektach widoczne było kreatywne podejście do relacji między domem a otoczeniem – poprzez wyeksponowanie powiązań widokowych i funkcjonalnych domu z ogrodem – udowadniając, że nie jest on jedynie tłem dla architektury, lecz spoiwem łączącym siedlisko z krajobrazem kulturowym. Rozwiązaniom pro-środowiskowym, inspirowanym tradycją i przyrodą towarzyszyły nowoczesne technologie oraz sięganie do koncepcji budownictwa pasywnego, niskoemisyjnego, gospodarki cyrkularnej i bezodpadowej (zero waste). Celem Konkursu, prócz propagowania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Hrubieszowa i edukacji ekologicznej w obliczu współczesnych zagrożeń klimatycznych, było stworzenie zbioru „dobrych praktyk” dla mieszkańców i władz samorządowych Hrubieszowa – propozycji jak budować domy i kształtować ogrody w zgodzie z klimatem i dla klimatu.

Autorzy projektów i Organizatorzy wystawy są przekonani, że zaprezentowane niej prace, opublikowane również w towarzyszącym jej Katalogu, wpisują się w kontekst miejsca i podejmują twórczy dialog z genius loci. Mamy nadzieję że przyczynią się tym samym do przekonania lokalnej społeczności Hrubieszowa, że kultywowanie dawnych tradycji to nie przeżytek, ale wykorzystanie swoistego depozytu pozostawionego przez dawne pokolenia, jako krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i dobrostanu – obecnych i przyszłych pokoleń.