Wydział Architektury PK podczas 4 Design Days 2024

W dniach 25-28 stycznia w MCK w Katowicach odbyły się Międzynarodowe Targi Architektury, Sztuki, Designu „4 DESIGN DAYS”, podczas których prezentowana była wystawa „Dyplom Roku 2023” najlepsze prace dyplomowe magisterskie na Wydziale Architektury PK.

Prezentowany zestaw prac stanowi przegląd zadań projektowo-badawczych realizowanych w projektach dyplomowych, wytypowanych w konkursie Dyplom Wydziału Architektury 2023. Ukazuje on specyfikę kształcenia na naszym wydziale, będąc wyrazem oryginalnego podejścia reprezentowanego przez Krakowską Szkołę Architektury. Nowa jakość w architekturze opiera się bowiem na nowych ideach, które rodzą się w projektowaniu. Poszerzamy tradycyjny model naukowy tak, aby objął całe kontinuum od badań naukowych do praktyki twórczej. Koncepcja projektowania jako podejścia, sposobu myślenia i zarządzania złożonymi, przejściowymi sytuacjami teraźniejszości to kluczowy czynnik w radzeniu sobie z dynamicznie zmieniającym się światem. To jest orientacja na rozwiązywanie problemów, wiążąca się z innowacyjną postawą. Postawę tę odnajdziecie Państwo w prezentowanych dyplomach.

W tym roku po raz drugi przeprowadziliśmy konkurs Dyplom Wydziału Architektury. Doroczny przegląd i nagradzanie najlepszych prac chcemy kontynuować, stanowi bowiem ważny materiał zarówno dla dydaktyków, jak i dla uczących się u nas studentów. Nagrody przyznano w czterech kategoriach: architektura i urbanistyka, konserwacja zabytków, urbanistyka i planowanie przestrzenne oraz architektura krajobrazu. To szerokie spektrum oddaje kompleksowy charakter złożonej dyscypliny, jaką jest architektura i urbanistyka. W katalogu znajduje się wybór prac nominowanych do konkursu oraz tych, które zostały wyróżnione i nagrodzone. Nominacji dokonały Komisje Egzaminu Dyplomowego magisterskiego lub inżynierskiego podczas obron. Komisja Nagrody Dyplom Wydziału Architektury 2023 wytypowała spośród nich finalistów, a następnie laureatów, przyznając wyróżnienia, nagrody oraz nagrodę główną Grand Prix. 

Serdecznie gratuluję wszystkim tegorocznym absolwentom Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, laureatom konkursu oraz promotorom, pod których opieką powstały prace dyplomowe. Szczególne wyrazy uznania kieruję do laureatów Grand Prix, mgr inż. arch. Szymona Oszczepalskiego – autora pracy „TOR KIELCE – Centrum Sportów Motorowych w Miedzianej Górze” wykonanej pod kierunkiem dr. inż. arch. Lukasa Patricka Olmy, MA Arch. oraz inż. arch. Izabelli Janusz – autorki pracy „Centrum Mody i Designu – Plomba w Historycznej Tkance Miasta” wykonanej pod kierunkiem dr inż. arch. Bartosza Dendury. 

Składam podziękowania członkom Komisji Nagrody, Komisji Egzaminu Dyplomowego, a szczególnie ich sekretarzom, jak również zespołowi redakcyjnemu katalogu. 

Magdalena Kozień-Woźniak
Prof. dr hab. inż. arch.
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej


Podczas sesji prelegentów wystąpił dr inż. arch. Bartosz Dendura: 26.01 – „Odnawialne źródła energii w budownictwie XXI wieku”’ i 28.01 – „O tych polskich domach jest dziś głośno!”.