WYKŁAD PROFESORA WIZYTUJĄCEGO DANIELA HESSA

Katedra Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ma zaszczyt zaprosić na wykład profesora Daniela Hessa, który odbędzie się 23 kwietna 2024 r. o godz. 15:00
na sali wykładowej W1, ul. Podchorążych 1. Wykład odbędzie się w języku angielskim w ramach pobytu Daniela Hessa jako profesora wizytującego na Wydziale Architektury PK.

Daniel B. Hess pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w University at Buffalo, State University of New York. Jest laureatem stypendium Fulbright Scholar Award, realizowanym na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i profesorem wizytującym. W swej pracy naukowej profesor Hess bada, w jaki sposób mieszkalnictwo, dostępność i transport wspierają społeczne i gospodarcze funkcje miast. Jest ekspertem w dziedzinie interakcji między zagospodarowaniem terenów, transportem i innymi kwestiami publicznymi. Jako urbanista i planista bada formę metropolitalną oraz to, jak polityka przestrzenna i praktyka mogą najskuteczniej wpływać na poprawę funkcji miast i jakość życia ich mieszkańców. Daniel B. Hess jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, redaktorem 4 książek, stypendystą prestiżowych fundacji i laureatem nagród o międzynarodowym znaczeniu.

Department of Spatial Planning, Urban and Rural Design Faculty of Architecture Cracow University of Technology is pleased to invite you to attend a lecture by Professor Daniel Hess that will take place on 23rd April 2024 at 15:00 in the W1 lecture hall at 1 Podchorążych street. The lecture will take place in English as part of Daniel Hess’s activity as a visiting professor at the Faculty of Architecture, CUT

Daniel B. Hess, PhD, is Professor in the Department of Urban Planning at the University at Buffalo, State University of New York, He is winner of a 2023-2024 Fulbright Scholar Award at Cracow University of Technology and Visiting Professor.
His research explores how housing, access, and transport foster social and economic functions of cities. An expert on interactions between transport, land use and other public concerns, his research explores metropolitan form and urban planning practice and policy as a means to improve city functions and urban life. He is the author of dozens of scholarly research articles and editor of four books including The Life and Afterlife of Gay Neighborhoods: Renaissance and Resurgence (SpringerNature 2021). Past awards include a Dwight D. Eisenhower Fellowship, Marie Skłodowska-Curie International Fellowship, National Endowment for the Humanities Fellowship, and State University of New York Chancellor’s Award for Teaching Excellence.