WYKŁAD PROFESORA WIZYTUJĄCEGO FABIO HERNANDEZ PALACIO

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ma zaszczyt zaprosić na wykład profesora Fabio Hernandez Palacio, który odbędzie się 9 maja 2024 roku o godz. 15:00 na sali wykładowej W1, ul. Podchorążych 1. Wykład odbędzie się w języku angielskim w ramach pobytu Fabio Hernandez Palacio jako profesora wizytującego na Wydziale Architektury PK.

Fabio Hernández Palacio jest profesorem uczelni w dziedzinie planowania miejskiego i regionalnego na Uniwersytecie w Stavanger w Norwegii. Jego badania koncentrują się na zrozumieniu natury wysokiej jakości środowisk miejskich oraz transformacyjnej mocy takich środowisk w celu wspierania zamożnych i zrównoważonych społeczeństw. Studia doktoranckie ukończył na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii w Trondheim. Uzyskał tytuł magistra urbanistyki na Uniwersytecie Technicznym w Delft w Holandii oraz tytuł magistra architektury na Narodowym Uniwersytecie Kolumbii. Pracował jako konsultant dla podmiotów publicznych i prywatnych w Kolumbii i Holandii w obszarach związanych z planowaniem miejskim i regionalnym, transportem, dostępnością oraz projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym. Wraz ze swoimi studentami aktywnie angażuje się w debaty na temat transformacji miast w Norwegii poprzez warsztaty i projekty współpracy z władzami lokalnymi. Jako edukator, Fabio prowadzi i koordynuje kilka kursów Urban Design and Placemaking na studiach licencjackich i magisterskich. Uczestniczy również w studiach doktoranckich, prowadząc i konsultując tematy związane z urbanistyką, jest promotorem wielu prac dyplomowych. Aktualnie prowadzi badania nad gęstością i wpływem formy miasta na dostępność.