WYKŁAD PROFESOR WIZYTUJĄCEJ FRANCESCY PICCHIO

Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ma zaszczyt zaprosić na wykład profesor Francescy Picchio, który odbędzie się 23 kwietna 2024 r. o godz. 12:00 na sali wykładowej nr 100, ul. Kanonicza 1. Wykład odbędzie się w języku angielskim w ramach pobytu  jako profesora wizytującego na Wydziale Architektury PK.

Francesca Picchio jest profesorem nadzwyczajnym w dyscyplinie Reprezentacji Architektury na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Pawii. Uzyskała stopień doktora na kierunku Architektury, a od 2023 r była pracownikiem naukowym odpowiedzialnym za projekty badawcze promowane przez laboratorium Dada na Uniwersytecie w Pawii. Brała udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym w dwóch projektach europejskich, koordynując działania dokumentacyjne w historycznym centrum Samary (Rosja), w Ameryce Środkowej (Panama) oraz na terytoriach Bliskiego Wschodu (Iran, Izrael, Palestyna). Jest zaangażowana w projekty dokumentacji architektury i urbanistyki mające na celu uwydatnienie dziedzictwa architektonicznego i krajobrazowego poprzez opracowanie wirtualnych efektów oraz cyfrowe systemy zarządzania bazami danych. Jest autorką szeregu publikacji (96, jak podaje oficjalny portal MURCINECA).

Chair of History of Architecture and Monument Preservation Faculty of Architecture Cracow University of Technology is pleased to invite you to attend a lecture by Professor Francesca Picchio that will take place on 23th april at 12:00 in lucture hall no. 100, ul. Kanonicza 1. The lecture will take place in English as part of her stay as a visiting profesor at the Faculty of Architecture, CUT.

Francesca Picchio, Associate Professor Associate Professor in the academic discipline of Representation of Architecture at the Department of CivilEngineering and Architecture of the University of Pavia. She got her Ph.D. in Architecture, and since 2023 shehas been the scientific responsible for research projects promoted by the DAda Lab of the University of Pavia.She has participated in national and international research projects, including two European projects,coordinating documentation activities in the historical centre of Samara (Russia), in Central America(Panama), and in Middle East territories (Iran, Israel, Palestine). She is involved in architectural and urbandocumentation projects aimed at enhancing architectural and landscape heritage by developing virtual fruitionand digital database management systems.She is the author of a number of publications (96, as reported in the official MUR- CINECA portal).