WYKŁAD PROFESORA WIZYTUJĄCEGO JENSA LUDLOFFA

Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług Wydział Architektury Politechnika Krakowska ma zaszczyt zaprosić na wykład profesora Jensa Ludloffa, który odbędzie się 22 maja o godzinie 18:00 w sali wykładowej W2, ul. Podchorążych 1.
Wykład odbędzie się w języku angielskim w ramach pobytu Jensa Ludloffa jako profesora wizytującego na Wydziale Architektury PK.

W 2014 roku Profesor Jens Ludloff został powołany do utworzenia Katedry Zrównoważonego Rozwoju, Budownictwa i Projektowania na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Wcześniej wykładał m. in. w TU Eindhoven, Münster School of Architecture oraz na Uniwersytecie Technologicznym José Antonio Echeverría CUJAE w Hawanie. Jens Ludloff jest ponadto współzałożycielem biura architektonicznego Ludloff Ludloff w Berlinie. Projekty pracowni charakteryzują się holistycznym podejściem do projektowania, które łączy strategie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialność społeczną i innowacyjne formy estetyczne. Projekty biura zostały uhonorowane licznymi nagrodami krajowymi i międzynarodowymi. Kierunek badań naukowych i zainteresowania projektowe profesora Ludloff’a koncentrują się na tworzeniu pól testowych dla zastosowania odnawialnych materiałów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji drewnianych. Profesor Ludloff zrealizował już kilka projektów ze swoimi studentami, które posłużyły jako praktyczne testy wdrażania nowych praktyk budowlanych, opierających się na maksymalnej redukcji energii wcielonej.