WYKŁAD PROFESORA WIZYTUJĄCEGO CARLOSA MARMOLEJO DUARTE

Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich WA PK ma zaszczyt zaprosić na wykład profesora Carlosa Marmolejo Duarte, który odbędzie się 11 maja 2023 r. o godz. 18:30 na sali wykładowej W2, ul. Podchorążych 1. Wykład odbędzie się w języku angielskim w ramach pobytu Carlosa Marmolejo Duarte jako profesora wizytującego na Wydziale Architektury PK.

Plakat

Profesor zwyczajny w Szkole Architektury w Barcelonie, pracownik naukowy w Centrum Polityki Gruntowej i Wycen Politechniki Katalońskiej. Redaktor czasopisma naukowego „ACE: Architecture, City and Environment. Jego zainteresowania badawcze obejmują studia miejskie, ekonomię gruntów, zarządzanie gruntami, politykę mieszkaniową, rozwój miejski i regionalny oraz zrównoważony rozwój na rynkach nieruchomości. W tym zakresie był głównym badaczem w sześciu projektach badawczych i uczestniczył jako badacz w 16 innych na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. Po-nadto, opublikował 20 książek i rozdziałów monografii. Przedstawił 123 prace badawcze na kongresach międzynarodowych i pięciokrotnie otrzymał wyróżnienie za „najlepszą pracę badawczą”. Jest członkiem międzynarodowego komitetu OECD opracowującego globalne kompendium polityki wartości gruntów, a także członkiem Europejskiej Grupy Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Posiada tytuł „European Recognized Valuer”.