WYKŁAD PROFESORA WIZYTUJĄCEGO MICHAELA PETERKA

Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich WA PK ma zaszczyt zaprosić na wykład profesora Michaela Peterka, który odbędzie się 16 maja 2023 r. o godz. 16:30 na sali wykładowej W1, ul. Podchorążych 1. Wykład odbędzie się w języku angielskim w ramach pobytu Michaela Peterka jako profesora wizytującego na WA PK.

Michael Peterek jest architektem i urbanistą oraz profesorem na Uniwersytecie Nauk Stosowanych we Frankfurcie, z doktoratem obronionym w Instytucie Technologii w Karlsruhe. Od 2008 roku jest dyrektorem Międzynarodowego Programu Magisterskiego „Aglomeracje miejskie”, a od 2009 roku także Programu Magisterskiego „Zarządzanie środowiskiem i planowanie urbanistyczne w obszarach metropolitalnych”. W tym kontekście jest odpowiedzialny za współpracę międzynarodową z uczelniami nie tylko w Europie, ale także w Ameryce Łacińskiej (m.in. Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk), w Australii, Azji (Wietnam, Tajlandia, Indie), Bliskiego Wschodu (Syria) i Afryki Północnej (Egipt, Algieria). Kieruje także Zespołem Badawczym Globalnej Urbanizacji na Uniwersytecie we Frankfurcie. Jego badania koncentrują się m.in. na ogólnoświatowej urbanizacji, rozwoju przestrzenno-funkcjonalnym miast-regionów, zintegrowanym planowaniu i typologii struktur urbanistycznych. Jest członkiem Niemieckiej Akademii Urbanistyki i Planowania Regionalnego oraz członkiem Rady Doradczej Urbanistyki Miasta Frankfurtu nad Menem. W październiku 2019 roku otrzymał Nagrodę Naukową Heskich Uniwersytetów Nauk Stosowanych.

Plakat