WYKŁAD PROFESORA WIZYTUJĄCEGO OLENY OLIYNYK

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ma zaszczyt zaprosić na wykład profesora Oleny Oliynyk, który odbędzie się 15 marca o godzinie 16:15 w Auli w Budynku „Kotłownia” ul. Warszawska 24. Wykład odbędzie się w języku angielskim w ramach pobytu Oleny Oliynyk jako profesora wizytującego na Wydziale Architektury PK.

Olena Oliynyk jest architektem i urbanistą, doktorem habilitowanym i profesorem Wydziału Architektury Narodowej Akademii Sztuki i Architektury w Kijowie na Ukrainie. Jest także wiceprzezesem Narodowego Związku Architektów Ukrainy; członek korespondent Ukraińskiej Akademii Architektury; członek
ICOMOS (UNESCO); członek Komisji Edukacji Architektonicznej UNESCO-UIA i Rady Walidacyjnej UNESCO-UIA, członek Grupy Roboczej UIA ds. Dziedzictwa i Tożsamości Kulturowej. Jej praca obejmuje projektowanie i badania zarówno w skali architektonicznej, jak i urbanistycznej, obecnie koncentrując się na przestrzeniach miejskich, ochronie dziedzictwa i rozwoju miast historycznych. Olena Oliynyk jest autorką ponad 20 projektów urbanistycznych dotyczących rewitalizacji historycznych centrów
miast Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Republiki Cabo Verde; wiele budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Plakat