WYKŁAD PROFESORA WIZYTUJĄCEGO VLADIMÍRA ŠLAPETY

Katedra Projektowania Architektonicznego A-6 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ma zaszczyt zaprosić na wykład profesora Vladimíra Šlapety pt. „The BABA housing estate in Prague 1932“ który odbędzie się 17 maja 2024 r. o godz. 9:00 w sali numer 6 budynku WA, przy ul. Warszawskiej 24. Wykład odbędzie się po angielsku w ramach pobytu Vladimíra Šlapety jako profesora wizytującego na Wydziale Architektury PK.

Vladimír Šlapeta urodził się w 1947 r. w rodzinie architekta Lubomíra Šlapety, ucznia Hansa Scharouna. Po ukończeniu studiów architektonicznych na Politechnice Czeskiej w Pradze w 1972 r. rozpoczął pracę jako architekt w Ostrawie. W latach 1973-1991 był kierownikiem działu architektury Narodowego Muzeum Techniki w Pradze. W latach 1991-1997 był dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Czeskiej w Pradze, a następnie do 2000 r. prorektorem tejże. W latach 2006-2010 był dziekanem Wydziału Architektury Politechniki w Brnie. W 2021 roku SARP przyznał profesorowi medal Bene Merentibus, który otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla szeroko pojętej architektury polskiej. Jest autorem szeregu ważnych publikacji o architekturze modernistycznej i czeskim funkcjonalizmie.