WYNIKI XXIII. EDYCJI DOROCZNEGO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ARCHITEKTURA BETONOWA 2022

Ogólnopolski Konkurs „Architektura Betonowa”

– Akademicka nagroda za najlepszą pracę dyplomową roku

– projekt architektoniczny z użyciem technologii betonu.

24.10. 2022 r. poznaliśmy wyniki XXIII. edycji Dorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Architektura Betonowa 2022.

Konkurs jest efektem współpracy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Na konkurs nadesłano 30 prac dyplomowych z 10 Wydziałów Architektury.


Przewodniczący Jury:

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień – Woźniak, Prof. PK

Członkowie Jury:

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, Prof. PŚ

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski

Komisarz konkursu

Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski

Dyrektor d/s Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu

Mgr inż. Zbigniew Pilch


KRYTERIUM OCENY: WARTOŚCI ARCHITEKTONICZNE PROJEKTU OPARTE NA WALORACH ESTETYCZNYCH I KONSTRUKCYJNYCH BETONU.


Pośród nadesłanych prac Jury nominowało 17 prac:

1. Autor: arch. PATRYCJA SERUGA; Tytuł pracy: Centrum ArchitekturyPromotor: Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

3. Autor: arch. Jakub DUNAL; Tytuł pracy: Droga. Projekt muzeum na terenie niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy w TreblincePromotor: Dr inż. arch. Jan Kubec; Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

4. Autor: arch. MAŁGORZATA PARTYKA; Tytuł pracy: Znaczenie druku3d w łagodzeniu kryzysu mieszkaniowego. Osiedle socjalne w technologii druku 3d; Promotor: Dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko- Jung; Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

6. Autor: arch. RADOSŁAW WARMUS; Tytuł pracy: Koncepcja architektoniczna Muzeum II Wojny Światowej w BydgoszczyPromotor: Dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PBŚ; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej.

7. Autor: arch. MARIIA KATSAN; Tytuł pracy: Centrum integracji społecznej w Odessie, miejsce spotkań lokalnej społeczności wraz z ośrodkiem opieki nad osobami starszymi i kaplicą ekumeniczną; Promotor: Dr inż. arch. Piotr Wróbel; Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

9. Autor: arch. KAROL LESZCZYŃSKI; Tytuł pracy: Memorium w lesie Krępieckim; Promotor: Dr hab. inż. arch. Agnieszka Duniewicz; Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

10. Autor: arch. MATEUSZ TOMASZEWSKI; Tytuł pracy: KATHARSIS. Adaptacja wraku Betonowca w Szczecinie; Promotor: Dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, Prof. PŚ; Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

13. Autor: arch. JOANNA ŻYBUL; Tytuł pracy: Architektura a nowe formy edukacji. Projekt szkoły eksperymentalnej w Warszawie; Promotor: Dr hab. inż. arch. Radosław Achramowicz, prof. PW; mgr inż. arch. Paweł Grodzicki; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

14. Autor: arch. ALICJA KRZEMIŃSKA; Tytuł pracy: Projekt wielofunkcyjnego kompleksu miejskiego. Synergia w procesie projektowania; Promotor: Dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, prof. PŚk; Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.

15. Autor: arch. KAROLINA CISEK; Tytuł pracy: Liceum sztuk plastycznych; Promotor: Dr inż. arch. Anna Mielnik, prof. PK; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

16. Autor: arch. JAKUB DACHOWSKI; Tytuł pracy: Muzeum muzyki rockowej w JarociniePromotor: Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

18. Autor: arch. OLIWIER GÓRECKI; Tytuł pracy: Kształtowanie przestrzeni edukacji architektonicznej – Nowy budynek Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, na kampusie w Czyżynach; Promotor: Dr inż. arch. Maciej Skaza; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

19. Autor: arch. SZYMON ALBRYCHT; Tytuł pracy: Kościół w ReykjavikuPromotor: Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

20. Autor: arch. MICHAŁ WACHURA; Tytuł pracy: VELORAUM-Projekt koncepcyjny zagospodarowania strefy węzła drogowego na przykładzie Ronda Sybiraków w Zabrzu; Promotor: Dr inż. arch. Damian Radwański; Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

23. Autor: arch. JULIA PANASIUK; Tytuł pracy: Rewitalizacja historycznego zespołu poprzemysłowego-nowy obiekt kultury w kompleksie młyńskim Michla na SzmulkachPromotor: Dr hab. inż. arch. Radosław Achramowicz, prof. PW; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

27. Autor: arch. MAREK MARTYNOWICZ; Tytuł pracy: Renesans małomiejskości; perspektywy zamieszkiwania i pracy społeczeństwa twórców. Projekt przekształcenia kwartałów zabudowy Bystrzycy Kłodzkiej; Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

28. Autor: arch. JULITA KWAK; Tytuł pracy: Przystań kultury – biblioteka w Krakowie; Promotor: dr inż. arch. Marek Początko; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.


Pośród nominowanych prac Jury wybrało prace wyróżnione:

4. Autor: arch. MAŁGORZATA PARTYKA; Tytuł pracy: Znaczenie druku3d w łagodzeniu kryzysu mieszkaniowego. Osiedle socjalne w technologii druku 3d; Promotor: Dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko- Jung; Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

9. Autor: arch. KAROL LESZCZYŃSKI; Tytuł pracy: Memorium w lesie Krępieckim; Promotor: Dr hab. inż. arch. Agnieszka Duniewicz; Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

20. Autor: arch. MICHAŁ WACHURA; Tytuł pracy: VELORAUM-Projekt koncepcyjny zagospodarowania strefy węzła drogowego na przykładzie Ronda Sybiraków w Zabrzu; Promotor: Dr inż. arch. Damian Radwański; Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.


Pośród nominowanych prac Jury wybrało prace nagrodzone:

10. Autor: arch. MATEUSZ TOMASZEWSKI; Tytuł pracy: KATHARSIS. Adaptacja wraku Betonowca w Szczecinie; Promotor: Dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, Prof. PŚ Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

13. Autor: arch. JOANNA ŻYBUL; Tytuł pracy: Architektura a nowe formy edukacji. Projekt szkoły eksperymentalnej w Warszawie; Promotor: Dr hab. inż. arch. Radosław Achramowicz, prof. PW; mgr inż. arch. Paweł Grodzicki; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

19. Autor: arch. SZYMON ALBRYCHT; Tytuł pracy: Kościół w Reykjaviku; Promotor: Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Jury wraz z przedstawicielem zadecydowało o wysokości nagród pieniężnych przyznanym pracom nagrodzonym.

Dla prac nagrodzonych:

– Przyznano 4500 zł (brutto) dla autora każdej z nagrodzonych prac.

– Przyznano 1500 zł (brutto) dla promotora każdej z nagrodzonych prac.

– Przyznano 1500 zł (brutto) dla autora każdej z wyróżnionych prac.

Autor każdej pracy nagrodzonej otrzymuje statuetkę Architektura Betonowa 2022.

ogłoszenie wyników