Pełnomocnicy, Koordynatorzy, Przedstawiciele

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA

Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Działalności Naukowej w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Anna Porębska

e-mail: anna.porebska@pk.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Władzami Samorządowymi i Otoczeniem Gospodarczym w Kraju i Zagranicą w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

e-mail: michal.krupa@pk.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji elektronicznego trybu głosowania

Dr inż. arch. Maciej Skaza

e-mail: maciej.skaza@pk.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. pomocy Ukrainie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

Dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel

e-mail: agnieszka.wojtowicz@pk.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Anglojęzycznych na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK

e-mail: anna.franta@pk.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Kół Naukowych w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Farid Nassery

e-mail: farid.nassery@pk.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Inwestycji i Remontów w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Przemysław Bigaj

e-mail: przemyslaw.bigaj@pk.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2021-2024

Dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK

e-mail: hanna.hrehorowicz-gaber@pk.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Konkursów Studenckich w kadencji 2021-2024

Dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK

e-mail: lukasz.stozek@pk.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. International School of Engineering (Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej) przy Tjanjin Chengjian University ( ISE)

Dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK

e-mail: rafal.zawisza@pk.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. równości

Dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc

e-mail: ernestyna.szpakowska-loranc@pk.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. akredytacji RIBA

Dr inż. arch. Wojciech Świątek

e-mail: wojciech.swiatek@pk.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyki Zawodowej na Wydziale Architektury do 31.12.2024

Dr inż. arch. Krzysztof Petrus

e-mail: krzysztof.petrus@pk.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. rekrutacji w kadencji 2023 – 2024

Dr inż. arch. Mariusz Łysień

e-mail: mlysien@pk.edu.pl

KOORDYNATORZY

Koordynator Praktyk Studenckich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w kadencji 2021- 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc

e-mail: sabina.kuc@pk.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr inż. arch. Justyna Tarajko – Kowalska

e-mail: justyna.tarajko@pk.edu.pl

Koordynator Międzywydziałowego Kierunku Studiów I i II stopnia Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. PK

e-mail: rafal.blazy@pk.edu.pl

Koordynator wymiany studenckiej w ramach umów bilateralnych z zagranicznymi uczelniami (poza programem Erasmus+) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej do dnia 31.12.2024 roku

Dr inż. arch. Bartłomiej Homiński

e-mail: bartlomiej.hominski@pk.edu.pl

Koordynator z ramienia Wydziału Architektury do spraw współpracy z Muzeum PK

Dr inż. arch. Dominika Długosz

e-mail: dominika.dlugosz@pk.edu.pl

PRZEDSTAWICIELE

Przedstawiciel Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Miasta Krakowa na lata 2021 – 2023

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

e-mail: michal.krupa@pk.edu.pl

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Naukowej Centrum Doskonalenia Badań Naukowych w kadencji 2021- 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa

e-mail: dominika.kusnierz-krupa@pk.edu.pl

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Bibliotecznej

Dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz-Zahorski, prof. PK

e-mail: przemyslaw.markiewicz@pk.edu.pl

Przedstawiciel Wydziału Architektury w Radzie Szkoły Doktorskiej

Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak

e-mail: maciej.motak@pk.edu.pl

Przedstawiciel Wydziału Architektury PK do Rady Programowej Radia Nowinki

Dr inż. arch. Miłosz Zieliński

e-mail: milosz.zielinski@pk.edu.pl

Przedstawiciele Wydziału Architektury w Komisjach Senackich:

Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr w kadencji 2020- 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa

Senacka Komisja ds. Dydaktyki w kadencji 2020 – 2024

Dr inż. arch. Maciej Skaza

Senacka Komisja ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów w kadencji 2020 – 2024

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK

Senacka Komisja Statutowa w kadencji 2020 – 2024

Prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

Senacka Komisja ds. Etyki w kadencji 2020 – 2024

Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień – Woźniak, prof. PK

Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2020 – 2024

Dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK

Komisja dyscyplinarna ds Studentów i Doktorantów 2021-2025

Dr hab. inż. arch. Anna Bojęś-Białasik, prof. PK

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds Studentów i Doktorantów 2021-2025

Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK – przewodnicząca komisji

INNE FUNKCJE

Ambasador Dostępności w kadencji 2021-2023

Dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK

e-mail: wojciech.korbel@pk.edu.pl

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK

e-mail: kazimierz.butelski@pk.edu.pl

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2023

Dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK

e-mail: maciej.motak@pk.edu.pl

Kurator Galerii A1 na Wydziale Architektury w kadencji 2021- 2024

Dr szt. Katarzyna Kołodziejczyk

e-mail: katarzyna.kolodziejczyk@pk.edu.pl

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top