Dyplomy

Egzamin kierunkowy


Uwaga! – dot. uzupełniania Karty Odejścia w Biurze Karier

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną oraz zbliżającymi się obronami prac dyplomowych, przekazujemy informację na temat podpisywania karty odejścia w Biurze Karier:

 Aby ograniczyć bezpośrednie wizyty, kartę odejścia możecie podbić w następujący sposób:

1) Grupowo – prosimy o zebranie obiegówek wśród koleżanek/kolegów lub całej grupy i dostarczenie ich do Biura Karier przez jedną osobę.

2) Indywidualnie, poprzez e-mail – prosimy wysłać wiadomość na adres:  z informacją, jaki wydział kończycie. Jeżeli na karcie znajdują się już pieczątki innych jednostek, prosimy załączyć skan lub zdjęcie. W odpowiedzi otrzymacie skan z pieczątką Biura Karier.


Lista promotorów

LISTA PROMOTORÓW INŻYNIERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH 2022/2023

LISTA PROMOTORÓW MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH 2022/2023 – korekta w dn. 02.02.2023


Wydanie dyplomu

WNIOSEK O WYDANIE KOMPLETU DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WRAZ Z SUPLEMENTEM DO DYPLOMU ORAZ ICH ODPISAMI (dot. obron dypl. po 01.10.2019)

Komisje dyplomowe dla zainteresowanych dostępne są w eHMS


Organizacja semestru dyplomowego – Architektura

Organizacja semestru dyplomowego – zimowego (studia I stopnia kierunek Architektura) na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2022/23

Organizacja semestru dyplomowego – letniego (studia II stopnia kierunek Architektura) na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2022/23


Organizacja semestru dyplomowego – Architektura krajobrazu

Organizacja semestru dyplomowego – zimowego (studia I stopnia kierunek Architektura Krajobrazu) na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2022/23

Organizacja semestru dyplomowego – letniego (studia II stopnia kierunek Architektura Krajobrazu) na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2022/23


Dokumenty dyplomowe

Regulamin antyplagiatowy oraz Procedura weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK

Wzory druków do regulaminu antyplagiatowego (edytowalne):


KIERUNEK ARCHITEKTURA

I stopień

II stopień

ARCHITECTURE IN ENGLISH (MA in English)

Detailed provisions to the Regulations of Study at Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology in force at the Faculty of Architecture of Cracow University of Technology regarding the procedure of award of university graduation diplomas at full-time and part-time second-cycle degree programmes in Architecture in Polish and English – valid from 1 October 2020

Preliminary information on the Final Examination at the Faculty of Architecture of Cracow University of Technology in the academic year 2021/2022


KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DO REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki DOTYCZĄCE TRYBU UZYSKIWANIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia i II stopnia na kierunku architektura krajobrazu  – obowiązują od 01.10.2020

I stopień

II stopień

data publikacji: 06-12-2022    edycja: 02-02-2023
EnglishPolishUkrainian