Kurs online – Jak korzystać z Biblioteki PK

Biblioteka Politechniki Krakowskiej (BPK) zapewnia literaturę niezbędną podczas studiów.

Aby zapisać się do Biblioteki należy zapoznać się z kursem „Jak korzystać z Biblioteki PK (Studenci)”, rozwiązać test i zatwierdzić regulamin. Kurs dostępny jest na platformie DELTA  https://delta.pk.edu.pl/

Klucz dostępu do kursu: Architektura1#