Komunikat Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dnia 15 listopada 2022 r. nr 4