Komunikat Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dnia 17 kwietnia 2023 r. nr 7