Komunikat Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dnia 17 lutego 2021 r. nr 1