Komunikat Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dnia 6 kwietnia 2022 r. nr 3