Komunikat Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dnia 7 czerwca 2021 r. nr 2