Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – Ewelina Panasiuk

Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka
i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że dnia 21 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 13:00 w formie stacjonarnej w Sali nr 9 przy ulicy Warszawskiej 24 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. Ewelina Panasiuk

„HOL I JEGO FORMY JAKO ELEMENT SIECI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ”

PROMOTOR:
dr hab. inż. arch. Piotr Gajewski, prof. PK

RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich
prof. dr hab. inż. arch. Artur Jasiński

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki
Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk