Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – Kamil Hojarczyk

Rada Naukowa dyscypliny Architektura i Urbanistyka i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 12 września 2023 r. (wtorek) o godz. 12:00 w formie zdalnej

na platformie MS. TEAMS odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. arch. Kamila Hojarczyka

„Architektura ludowa – jej rozwój i przemiany. Wybrane zagadnienia ze studiów wernakularnych na przykładach zagranicznych oraz z powiatów chrzanowskiego i krakowskiego”

PROMOTOR:
dr hab. inż. arch. Hubert Mełges, prof. PPUZ

RECENZENCI:
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka – KAAFM
dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW – Politechnika Warszawska

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie w formie zdalnej proszone są o wykorzystanie poniższego linku:

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Dostęp do pracy doktorskiej przed obroną jest możliwy wyłącznie poprzez Repozytorium.

Prodziekan Wydziału Architektury PK ds. Nauki
Prof. dr. hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk