KWA 17.05.2023

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 17.05.2023 r. podjęło następujące uchwały:

nr 1/b/05/2023 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej dla dr. inż. arch. Juliana Franty.

nr 1/o/05/2023 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych dr inż. arch. Barbary Zin, prof. PK w wymiarze ½ etatu na czas określony od 15.07.2023 r. do 30.09.2024 r. w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK (A-01).

nr 2/o/05/2023 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych prof. dr hab. inż. arch. Ewy Stachury w wymiarze 1 etatu na czas określony od 1.10.2023 r. do 30.09.2024 r. w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego WA PK (A – 03).

nr 3/o/05/2023 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych dr inż. arch. Agnieszki Żabickiej w wymiarze 1 etatu na czas nieokreślony od 13.07.2023 r. w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego WA PK (A – 03).

nr 4/o/05/2023 w sprawie powołania dr hab. inż. arch. Matyldy Wdowiarz-Bilskiej, prof. PK na stanowisko Zastępcy Kierownika Katedry Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego (A-05) od dnia 1.06.2023 r.