KWA 19.01.2022

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 19.01.2022 r. podjęło następujące uchwały:

Nr 1/b/01/2022 w sprawie zaopiniowania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane przyznawane przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego

Nr 2/b/01/2022 w sprawie zaopiniowania listy pracowników Wydziału architektury wyróżniających się ze względu na osiągnięcia naukowe, w ramach kolejnej edycji programu „LIDER”