KWA 21.09.2022

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 21.09.2022 r. podjęło następujące uchwały:

nr 1/org/09/2022 w sprawie poparcia kandydatury w sprawie powołania dr. hab. szt. inż. arch. Marcina Barańskiego, prof. PK na stanowisko zastępcy Kierownika Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A 07) na okres od 1.10.2022 r. do 28.02.2025 r.

nr 1/d/09/2022 w sprawie zatwierdzenia listy przedmiotów wybieralnych oferowanych w roku akademickim 2022/2023 w ramach realizacji programu studiów na kierunkach Architektura. Lista przedmiotów wybieralnych – uzupełnienie

nr 2/d/09/2022 w sprawie nostryfikacji dyplomu magisterskiego

nr 1/o/09/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę w wyniku postępowania konkursowego dr inż. arch. Dominiki Długosz na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 01.10.2022 do 30.09.2024 r w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków A-1 WA PK

nr 2/o/09/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę w wyniku postępowania konkursowego mgr inż. arch. Dominiki Strzałki-Rogal na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 01.10.2022 do 30.09.2024 r. w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków A-1 WA PK

nr 3/o/09/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę mgr. inż. arch. Tomasza Mikosia na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze całego etatu na czas określony od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r. w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Budowlanego A-4 WA PK

nr 4/o/09/2022 w sprawie zatrudnienia umowę o pracę w wyniku postępowania konkursowego mgr inż. arch. Dominiki Moskal na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 1.10.2022 r. do 30.09.2024 r. w Katedrze Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5 WA

nr 5/o/09/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. arch. Anety Synowiec na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1/2 etatu na czas określony od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. w Katedrze Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5 WA PK

nr 6/o/09/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę mgr. inż. arch. Macieja Jagielaka na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze 1/2 etatu na czas określony od 01.10.2022 r. do 30.01.2023 r. w Katedrze Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5 WA PK. Zastępstwo na czas nieobecności dr inż. arch. Agaty Korzeniowskiej

nr 7/o/09/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę mgr inż. arch. Alicji Hrehorowicz-Nowak na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 01.12.2022 r. do 16.09.2023 r. w Katedrze Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5 WA (przedłużenie)

nr 8/o/09/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę dr. sztuki Piotra Idziego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1/2 etatu na czas określony od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. w Katedrze Rysunku Malarstwa i Rzeźby A-7 (przedłużenie)

nr 9/o/09/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę w wyniku postępowania konkursowego mgr inż. arch. kraj. Agnieszki Greniuk na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. w Katedrze Architektury Krajobrazu A-8 WA PK

nr 10/o/09/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę prof. dr. hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego na stanowisku  profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 1/2 etatu na czas określony od 29.09.2022 r. do 30.06.2025 r. w Katedrze Architektury Krajobrazu A-8

nr 11/o/09/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę dr. hab. inż. arch. Krzysztofa Bojanowskiego, prof. PK na stanowisku profesora w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze 1/3 etatu na czas określony od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. w Katedrze Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich (A-09) WA PK

nr 12/o/09/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę mgr inż. arch. Anny Barańskiej na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze 1/2 etatu na czas określony od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. w Katedrze Rysunku Malarstwa i Rzeźby A-7