RNWA 05.07.2023

Rada Naukowa Wydziału Architektury  na posiedzeniu w dniu 05.07.2023 r. podjęła następujące uchwały: 

Nr 1/rk/07/2023 w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Grzegorzowi Twardowskiemu

Nr 2/rk/07/2023 w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Ewelinie Panasiuk

Nr 3/rk/07/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Jadwigi Stochel-Cyunel

Nr 4/rk/07/2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch. Jadwigi Stochel-Cyunel

Nr 5/rk/07/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Mai Zastawnik-Perkosz

Nr 6/rk/07/2023 w sprawie  powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch. Mai Zastawnik-Perkosz

Nr 7/rk/07/2023 w sprawie  powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK mgr inż. arch. Mai Zastawnik-Perkosz

Nr 8/rk/07/2023 w sprawie  zmiany recenzenta pracy doktorskiej Krzysztofa Smolińskiego

Nr 9/rk/07/2023 w sprawie zmiany w składzie komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch. Krzysztofowi Smolińskiemu     

Nr 10/rk/07/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Wawrzyńca Kuca oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich

Nr 11/rk/07/2023 w sprawie  powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Anny Bulandy – Jansenoraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich

Nr 12/rk/07/2023 w sprawie  powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Elizy Owczarek oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich

Nr 13/rk/07/2023 w sprawie  powołania nowych członków w skład komisji K-2

 Nr 14/rk/07/2023 w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia dr nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Anny -Marii Janik w zmienionym składzie

Nr 15/rk/07/2023 w sprawie  powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. Jolanty Gintowt oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich

Nr 16/rk/07/2023 w sprawie  zmiany recenzenta pracy doktorskiej Karoliny Ptasińskiej-Gucik

Nr 17/rk/07/2023 w sprawie  zmiany w składzie komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch. Karolinie Ptasińskiej -Gucik