RNWA 07.12.2022

Rada Naukowa Wydziału Architektury  na posiedzeniu w dniu 07.12.2022 podjęła następujące  uchwały:

Nr 1/rk/12/2022 w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Agacie Bentkowskiej

Nr 2/rk/12/2022 w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Marcinowi Gierbienisowi

Nr 3/rk/12/2022 w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Justynie Kolarz

Nr 4/rk/12/2022 w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Maciejowi Wójtowiczowi

Nr 5/rk/12/2022 w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Bartłomiejowi Pyrzykowi

Nr 6/rk/12/2022 w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Kamilowi Rawskiemu

Nr 7.1/rk/12/2022 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Dominiki Cendy

Nr 7.2/rk/12/2022 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Pauliny Liszki

Nr 7.3/rk/12/2022 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Klaudii Nachman

Nr 7.4/rk/12/2022 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Pauliny Rduch

Nr 7.5/rk/12/2022 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Barbary Robak

Nr 7.6/rk/12/2022 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Krzysztofa Skrzypka

Nr 7.7/rk/12/2022 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Dawida Stanka

Nr 7.8/rk/12/2022 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Tyleckiej

Nr 7.9/rk/12/2022 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Karola Wawrzkiewicza

 Nr 8/rk/12/2022 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie odwołania dr inż. arch. Joanny Bach-Głowińskiej od uchwały Rady Naukowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej nr 2/rk/09/2022 z dnia 21 września 2022 roku odmawiającej nadania stopnia doktora habilitowanego załącznik nr 1