RNWA 08.02.2023

Nr 1/org/02/2023 w sprawie zaopiniowania składu Dziekańskiej Doraźnej Komisji ds. wspierania działalności naukowej pracowników WA PK

Nr 1/rk/02/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przedmiotowego postepowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. arch. Marty Pieczary  

Nr 2/rk/02/2023 w sprawie  powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Eweliny Panasiuk oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich

Nr 3/rk/02/2023 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. arch. Michała Koniusza

Nr 4/rk/02/2023 w sprawie zmiany tytułu pracy doktorskiej mgr inż. arch. Michała Koniusza  

Nr 5/rk/02/2023 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. arch. Macieja Franty

Nr 6/rk/02/2023 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej i powołanie promotora pomocniczego mgr inż. arch. Klaudii Nachman  

Nr 1/n/02/2023 w sprawie zaopiniowania wniosku dr Izabeli Krzeptowskiej-Moszkowicz ( pracownika Katedry A-8)  o udzielenie płatnego urlopu naukowego